Historia KGW

Historia KGW Jeżów

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie założone zostało przed II wojną światową w latach 1935-1938. Przewodniczącą była pani Świerk Weronika. Wojna i okres po wojnie nie sprzyjały […]

Sołectwa

Terminarz Wyborów Sołeckich 2015

Sołtys – organ wykonawczy w sołectwie, powoływany jest przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, […]

Historia KGW

Historia KGW Rokszyce I

Do lat 90 XX wieku KGW Rokszyce I było kołem, które prowadziło wśród kobiet wiejskich działalność społeczno – wychowawczą i oświatowo – kulturalną. […]