Historia OSP

Historia OSP Parzniewice

Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy, początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach sięgają roku 1907, nie zachowały się jednak żadne dokumenty archiwalne […]

Historia OSP

Historia OSP Mąkolice

Na podstawie informacji odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie ustalono, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach sięgają […]

Historia KGW

Historia KGW Gąski

Koło gospodyń wiejskich KGW w Gaskach działało w latach 1965-1970, licząc wówczas 20 członkiń. Założycielką była Teodozja Miśkiewicz. W krótkim […]

Historia KGW

Historia KGW Piekary

Już w latach przedwojennych w Piekarach istniało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które skupiało całe rodziny. Mimo trudnych warunków życiowych mieszkańcy potrafili […]

Historia OSP

Historia OSP Jeżów

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie rozpoczyna się 15 maja 1906 roku, taka data  figuruje w archiwalnych rejestrach jako oficjalny […]

Historia OSP

Historia OSP Bujny

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach została założona z inicjatywy miejscowej społeczności w roku 1926. Na jej czele stanęli prezes Franciszek […]