Ekologia

Uwaga! Azbest

Informujemy, że gmina Wola Krzysztoporska będzie ubiegała się o pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. […]

OSP

Ochotnicy z Woli Krzysztoporskiej będą mieli nowy wóz strażacki

Jest dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Woli Krzysztoporskiej. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, który gmina złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, został oceniony najwyżej (!!!) spośród wszystkich ponad 100 wniosków z całego województwa. […]