Gospodarka komunalna

Susza. Wyjaśniamy wątpliwości!

Docierają do nas informacje, że wśród wielu rolników z terenu naszej gminy zrodziły się wątpliwości, na jakiej podstawie oceniono, że susza dotknęła tylko niektóre uprawy na glebach klasy V i VI. […]

Gospodarka komunalna

Kto wynajmie przedszkole w Bujnach?

WÓJT GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola wchodzącym w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnej 415 w obrębie geodezyjnym Bujny wraz z placem zabaw, na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargowym.
[…]