Sołectwa

Terminarz Wyborów Sołeckich 2015

Sołtys – organ wykonawczy w sołectwie, powoływany jest przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, […]

Sołectwa

Spotkanie z sołtysami

W dniu 18.12.2014 r. W Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie władz wykonawczych gminy Wola Krzysztoporska z sołtysami. Cykliczne spotkania służą […]