Historia OSP


Historia OSP Bujny

Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach została założona z inicjatywy miejscowej społeczności w roku 1926. Na jej czele stanęli prezes Franciszek Bińczyk i naczelnik Stanisław Kołaciński….


Historia OSP Majków Duży

Ochotnicza Straż Pożarna w Majkowie Dużym jako oddzielna jednostka  powstała w 1920 r., w jej skład wchodzili mieszkańcy Majkowa Dużego, Majkowa Średniego i Polesia….


Historia OSP Bogdanów

Na początku ubiegłego stulecia, jak podaje strażacka kronika, zaniedbywano kwestię utrzymywania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na wsi. Czerwony kur pozostawiał na polach i w obejściach rozległe zniszczenia…


Historia OSP Rokszyce

Jednostka Straży Pożarnej w Rokszycach powstała w roku 1943, założycielami jej byli Jerzy Trajdos, Piotr Niezgoda i Stefan Nowak. Jednostka mieściła się wówczas…


Historia OSP Krężna

Jednostka OSP Krężna została założona 15 marca 1922 roku. Powstała ona z inicjatywy Stanisława Kołacińskiego, który objął funkcję naczelnika jednostki, prezesem został…


image_print