Urząd Gminy


Szkoła w Bujnach imienia Lecha Kaczyńskiego

Rada Gminy w Woli Krzysztoporskiej 7 lutego podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Bujnach imienia „Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. Wybór patrona szkoły poprzedzony był kilkumiesięczną procedurą wyłaniania kandydatów i wyborami na terenie placówki.
Budżet 2017 – drogi, kompleksy sportowe, gminne budynki

Na inwestycje wydamy w tym roku około 7,5 mln zł. Ponad 2 mln trafi na drogi (i to nie tylko te gminne, ale i powiatowe). Będziemy termomodernizować budynki komunalne i budynki użyteczności publicznej, budować kolejne kompleksy sportowe i dwa nowe domy ludowe. Ale to dopiero wstępny plan, który na bieżąco uzupełniany będzie o te projekty, które będą miały szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.


Wkrótce sesja Rady Gminy

O nowej sieci szkół, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i programie przeciwdziałania przemocy debatować będą m.in. radni podczas najbliższej sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska.


image_print