Przegląd pieśni wielkopostnych

W dniu 21 lutego 2015 r. w sołectwie Mzurki-Budków odbyły się przesłuchania III Przeglądu Pieśni Wielkopostnych pod patronatem ks. Proboszcza Mariusza Staszczyka. W konkursie wzięło udział…Terminarz Wyborów Sołeckich 2015

Sołtys – organ wykonawczy w sołectwie, powoływany jest przez zebranie wiejskie. Do jego zadań należy m.in. reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz, a także wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,…Bal w przedszkolu samorządowym

Dnia 30 Stycznia 2015 roku w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej odbył się Bal Karnawałowy. Sala grupy „Motyle” zamieniła się na ten czas…Historia OSP Parzniewice

Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy, początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzniewicach sięgają roku 1907, nie zachowały się jednak żadne dokumenty archiwalne z tamtego okresu. Według…


Historia OSP Mąkolice

Na podstawie informacji odnalezionych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie ustalono, że początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolicach sięgają lat 20-tych ubiegłego wieku. Do dnia…