rgwk_2014_1cPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY – Maria Głowacka (okręg wyborczy: Mąkolice, Koziorogi, Piekary, Stradzew), tel. 607-345-325

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Grzegorz Konecki (okręg wyborczy: Majków Duży, Praca, Rokszyce I), tel. 695-777-638

Monika Czarczyńska (Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu – okręg wyborczy: Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, Radziątków, tel. 601-286-861

Feliks Gałkowski (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Jeżów, Siomki, Wygoda, tel. 601-254-842

Michał Gaworczyk (Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Bujny, tel. 509-270-936

Beata Gawryszczak (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) – okręg wyborczy: Gomulin, Gomulin Kolonia, Żachta, tel. 500-040-419

Małgorzata Gniewaszewska (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu – okręg wyborczy: Budków, Mzurki, Piekarki, Woźniki, Woźniki- Kolonia, tel. 512-316-160

Jerzy Krzesiński (Członek Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Parzniewice Duże, Parzniewice Małe, Parzniewiczki, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Poraj, tel. 44 616-30-97

Julia Karlińska (Członek  Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Krężna, Krężna Kol., Oprzężów, Oprzężów Kol., tel.505-391-748

Edyta Michalak (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Glina, Krzyżanów, Piaski, tel. 663-457-688

Marcin Olejnik (Członek Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska, tel. 600-402-452

Ryszard Olejnik (Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Bogdanów, Bogdanów Kolonia, Borowa, Kacprów, Miłaków, Moników, tel. 692-359-866

Dariusz Pytka (Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego) – okręg wyborczy: Gąski, Kargał Las, Rokszyce Drugie, Wola Rokszycka, tel. 798-096-721

Barbara Torchalska (Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego) – okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska, tel. 501-707-160

Beata Wieczorek (Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Oświaty i Kultury i Sportu) – okręg wyborczy: Wola Krzysztoporska, tel. 607-033-753