Koła Gospodyń Wiejskich

W Kozierogach mają miejsce do zabawy i rekreacji!

Nowy kompleks rekreacyjno-sportowy w Kozierogach oficjalnie otwarty. To kolejny taki obiekt na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Ten rok zamknie się liczbą 21 takich stref aktywności i zabawy. Oznacza to, że już co drugie sołectwo na terenie gminy Wola Krzysztoporska może się cieszyć z tego typu miejsca! […]

Gospodarka komunalna

Użyczenie Domów Ludowych – Gąski

ZARZĄDZENIE NR 106/18
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Gąski oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 216 (obręb geodezyjny Gąski) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego, stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.
[…]

Koła Gospodyń Wiejskich

W Rokszycach mają swój Dom Ludowy

Wspólnym świętowaniem uczczono wybudowanie w Rokszcach (gmina Wola Krzysztoporska) nowego Domu Ludowego ze strażnicą, który służył będzie nie tylko mieszkańcom, ale i prężnie działający tam organizacjom – Kołu Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej. […]