oświata


W Bujnach możesz zdobyć zawód!

Rolnik, leśnik, weterynarz, a nawet mechanik lotniczy – te i wiele innych zawodów można zdobyć w jedynej na terenie gminy Wola Krzysztoporska szkole średniej – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach.
Pokazali, jak „Pięknie żyć”

Pod takim właśnie hasłem 16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs literacki i plastyczny o tematyce profilaktycznej organizowany od wielu lat przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.


Gomulin pamięci Henryka Sienkiewicza

W Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Gomulinie zorganizowano 15 listopada literacko-teatralno-filmowe spotkanie, którego celem było uczczenie pamięci wielkiego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza.


image_print