parzniewice

OSP Parzniewice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Jednostka OSP z Parzniewic (gm. Wola Krzysztoporska) oficjalnie włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 11 marca odbyły się strażackie uroczystości z udziałem zaproszonych gości, posłów, samorządowców i mieszkańców.„Jeżyki” z wizytą u dinozaurów

Czy przedszkolaki mogą się uczyć paleontologii i geologii. Okazuje się, że tak. Grupa Jeżyków ze Słonecznego Przedszkola w Parzniewicach wybrała się w czerwcu na wycieczkę do DINOPARKU w Kołacinku.


Uczyli się na zielonej trawie

A raczej „zielonej szkole”… Uczniowie Szkół Podstawowych z Parzniewic i Bogdanowa uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach „zielonej szkoły”.

Będą inspirować uczniów i nauczycieli

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjnej i materiały dydaktyczne – to wszystko w ramach projektu pn. „SZKOŁA INSPIRACJI”. Będzie on realizowany w dwóch placówkach na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Na ten cel pozyskano ponad 250 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.Jednostka OSP w Parzniewicach coraz lepiej wyposażona

OSP Parzniewice jest coraz bliżej przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trwa intensywne doposażanie jednostki. W tej chwili spełnia już ona podstawowe wymagania sprzętowe, by móc wejść do KSRG.


image_print