110 lat OSP Krzyżanów

Niewiele jest w Polsce jednostek strażackich, które mogą się poszczycić 110-letnią historią. Taki niezwykły jubileusz obchodziła 1 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowie.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu jednostki jubilatki i zaprzyjaźnionych druhów z terenu gminy Wola Krzysztoporska i Rozprza. Strażakom towarzyszyła Orkiestra Dęta z Longinówki. Zebranych przy strażnicy w Krzyżanowie gości i okolicznych mieszkańców powitał prezes OSP Krzyżanów Tomasz Jakubiak Po uroczystym meldunku pododdziałów, który nadbrygadierowi w stanie spoczynku Tadeuszowi Karczowi złożył komendant Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław Jakubczyk, odprawiono mszę świętą w intencji strażaków, a homilię wygłosił ks. Jerzy Petera, proboszcz parafii w Bujnach.
Tuż po niej 110-letnią historię jednostki przedstawił prowadzący uroczystość druh Robert Maczugowski (patrz niżej).
Minutą ciszy uczczono tych strażaków, którzy tworzyli jednostkę, a którym nie było dane doczekać tego pięknego jubileuszu. Odznaczono także tych, którzy wyróżnili się w służbie.
Uchwałą z dnia 24 lutego 2017 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego nadało złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złotymi medalami odznaczeni zostali:
dh Henryk Dylczak
dh Krzysztof Serafin
dh Mariusz Cejnóg

A wręczali je: dh Tadeusz Karcz, st. kpt. Piotr Kaźmierczak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska.

Brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
dh Kamil Kocimowski
dh Paweł Goska
dh Krzysztof Kulik
dh Sylwester Świstak
dh Damian Jakubiak
dh Tomasz Dziano
dh Paweł Dziano
dh Dominik Pająk
dh Przemysław Kałużny

Uchwałą z dnia 29 marca 2017 r. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim Odznaki „Strażak Wzorowy„ otrzymali:
dh Justyna Kałużna
dh Dorota Karkocha
dh Norbert Motylski
dh Wojciech Gala
dh Jakub Filipek
dh Tomasz Goska
dh Krystian Cejnóg
dh Kamil Cybula
dh Artur Cejnóg
dh Damian Litewiak
dh Damian Motylski
dh Łukasz Tutak
dh Przemysław Cejnóg
A odznaki wręczali: druh Grzegorz Konecki, prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Wola Krzysztoporska, dh Mirosław Jakubczyk, komendant Gminnego ZOSP RP gminy Wola Krzysztoporska oraz wójt Roman Drozdek.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Woli Krzysztoporskiej przyznało odznaki za wysługę lat, a otrzymali je:

dh Leszek Jakubiak – 55 lat
dh. Eugeniusz Jakubiak – 50 lat
dh Henryk Błaźniak – 50 lat
dh Józef Kulik – 50 lat
dh Stanisław Dziano – 45 lat
dh Grzegorz Pająk – 40 lat
dh Wiesław Cejnóg – 40 lat
dh Zygmunt Dudek – 35 lat
dh Zdzisław Siwy – 35 lat
dh Michał Jakubiak – 20 lat
dh Robert Maczugowski – 20 lat

W uznaniu osobistego zaangażowania i szczególnych zasług w ochronie przeciwpożarowej strażacy z OSP w Krzyżanowie nadali także godność Honorowego Członka OSP dla:
Wójta Romana Drozdka
Grzegorza Krasonia
Ryszarda Kapuścińskiego
Jana Czubały
Mariusza Karnela
Janusza Stusa
Akty nadania wręczyli nowym druhom: dh Tomasza Jakubiak – prezes OSP w Krzyżanowie oraz dh Waldemar Motylski – naczelnik OSP w Krzyżanowie.

Serdeczne podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wkład pracy włożony w rozwój jednostki OSP w Krzyżanowie zarząd i druhowie OSP w Krzyżanowie skierowali również do:
dh Zenona Jakubiaka
dh Mieczysława Kałużnego
dh Kazimierza Odrzywoła
dh Henryka Kulika
dh Jerzego Gaja

Podziękowania na ręce Wiesława Cecotki trafiły także do firmy PEUK S.A.

Strażakom z Krzyżanowa gratulowali i dziękowali z kolei m.in.: nadbrygadier Tadeusz Karcz, wójt Roman Drozdek, przewodnicząca RG Wola Krzysztoporska Maria Głowacka, st. kpt. Piotr Kaźmierczak z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, druh Grzegorz Konecki i radna Edyta Michalak.
Całość zakończyła strażacka defilada, a po niej przyszedł czas na degustację potraw przygotowanych przez miejscowe gospodynie i strażacką grochówkę.

Historia OSP Krzyżanów

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowie założona została 5 sierpnia 1907 roku. Założycielami i pierwszym zarządem byli Konstanty Kostrzewa oraz Błażej Tręda. Pierwsza nazwa tej organizacji w tym czasie to Straż Ogniowa Ochotnicza w Krzyżanowie.
W dokumentach z 1927 roku odnalezionych w Centralnym Archiwum Państwowym w Warszawie istnieją zapisy, że w tym czasie naczelnikiem był Antoni Kałużny, a jego zastępcą Edward Dawidowicz. Zarząd był dwuosobowy, ale naczelnik pełnił jednocześnie funkcję skarbnika, a jego zastępca – sekretarza.
Pierwsza drewniana remiza wybudowana została w 1908 roku na placu Antoniego Kałużnego. Podstawowym sprzętem gaśniczym w tym czasie były wiadra i beczki na wodę. Następnie jednostka otrzymała sikawkę ręczną wraz z wężami, która – chociaż nieczynna – jest posiadaniu jednostki.
W czasie okupacji hitlerowskiej jednostka w Krzyżanowie nie zaprzestała działalności. Jak wynika w zapisów w starych księgach, prowadzone były całodobowe dyżury ogniowe, w skład których wchodziło trzech strażaków.
W 1942 roku wybudowana została nowa murowana remiza na placu Józefa Cecotki i Stanisława Budzisza. W 1943 roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę, zakupiony został również wóz konny. Było to wielkie udogodnienie i podwyższenie sprawności przeciwpożarowej. W latach 1968 – 1979 został powołany społeczny komitet budowy nowej strażnicy. Rozpoczęto gromadzenie funduszy oraz materiałów budowlanych. Środki finansowe w większości pochodziły z organizowanych zabaw tanecznych. Po kilku latach żmudnych starań i zmagań przy pomocy Urzędu Gminy nowo wybudowana remiza została w 1982 roku oddana do użytku. Natomiast w 1987 roku – w 80. rocznicę powstania OSP – w dowód uznania za dotychczasową działalność społeczną, mieszkańcy wsi Krzyżanów ufundowali jednostce sztandar.
W czerwcu 2010 r. doszło do długo oczekiwanej modernizacji strażnicy. Remont został zakończony wiosną 2011 roku, a 17 lipca 2011 roku jednostka obchodziła 104. rocznicę swojego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano poświęcenia odnowionej strażnicy.
I jeszcze słów kilka na temat samochodów, jakie były na wyposażeniu jednostki. W 1985 roku jednostka w Krzyżanowie otrzymała samochód marki Żuk z przeznaczeniem do celów pożarniczych. W 1996 roku jednostka wzbogaciła się o średni samochód gaśniczy STAR 244. Był to dar posłów ziemi piotrkowskiej ówczesnej kadencji. Samochód pozyskano z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Był on eksploatowany do 2008 r., a następnie został przekazany do OSP w Bogdanowie. W tym samym czasie jednostka w Krzyżanowie otrzymała wóz strażacki STAR 244 z OSP Gomulin, który wykorzystywany jest do dziś. Jest to najstarszy samochód gaśniczy w gminie Wola Krzysztoporska.
Na przestrzeni 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie funkcję naczelników pełnili: Konstanty Kostrzewa, Edward Dawidowicz, Józef Bałata, Władysław Jakubiak s. Franciszka, Kazimierz Bugajski, Leszek Jakubiak, Grzegorz Pająk, Robert Maczugowski.
Natomiast funkcję prezesów pełnili: Błażej Tręda, Józef Rycerz, Stefan Goska, Władysław Jakubiak s. Błażeja, Bronisław Panek, Józef Cecotka, Henryk Błaźniak, Henryk Kulik, Zygmunt Dudek, Zdzisław Siwy, Eugeniusz Jakubiak.
Obecny Zarząd jednostki OSP w Krzyżanowie stanowią: prezes – Tomasz Jakubiak, naczelnik – Waldemar Motylski, wiceprezes – Paweł Dziano, z-ca naczelnika – Grzegorz Pająk, skarbnik – Łukasz Tutak, gospodarz – Krzysztof Kulik, sekretarz – Sylwester Świstak, członek – Mariusz Cejnóg.