110 wniosków na wymianę pieca z gminną dopłatą

Stary, niebieski piec węglowy
Stare piece węglowe zastępowane są nowoczesnymi źródłami ciepła

To już trzeci rok z rzędu gmina Wola Krzysztoporska dopłaca do likwidacji starych kopciuchów. W tym roku zainteresowanie wymianą starego pieca na nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła z dotacją gminną (do 5 tys. zł) było olbrzymie. Już w pierwszym dniu naboru, który z powodu wyczerpania limitu środków trzeba było zakończyć nieco wcześniej (25 marca), złożono ponad 90 wniosków.

Ostatecznie w terminie złożono 110 wniosków z 31 miejscowości. Najwięcej chętnych zgłosiło się z Woli Krzysztoporskiej (aż 17 osób), nieco mniej z Siomek (10), Bujen (9), Gomulina (8), Rokszyc (7), Krzyżanowa i Krężnej (po 6), Majkowa Dużego (5), Gomulina Kolonii i Bogdanowa (po 4), po 3 z Gąsek, Radziątkowa, Kacprowa, Jeżowa, Woli Rokszyckiej, po 2 z Parzniewic, Woźnik i Oprzężowa oraz po 1 z Mąkolic, Lasek, Pracy, Wygody, Kargał Lasu, miejscowości Kozierogi i Piaski, Oprzężowa Kolonii, Rokszyc Drugich, Mzurek, Parzniewiczek, Krężnej Kolonii i Gliny.
W kwietniu do wnioskodawców ruszą gminne komisje, by zinwentaryzować i udokumentować obecny stan (stare piece). To ważne!!! Dopiero po tej kontroli i podpisaniu z gminą umowy właściciele nieruchomości będą mogli przystąpić do wymiany pieców na nowe, proekologiczne źródła ogrzewania (kotły gazowe; kotły olejowe; piece elektryczne; pompy ciepła – powietrzne, gruntowe; kotły na paliwa stałe, w tym biomasę spełniające wymogi co najmniej „klasy 5” (wg normy PN-EN 303-5:2012) i „ekoprojektu”, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nieposiadające rusztu awaryjnego ani technicznych możliwości jego zamontowania). Co ważne – wydatki związane z realizacją inwestycji można ponosić również dopiero po podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji.

Przypomnijmy, że program dopłat funkcjonuje w gminie Wola Krzysztoporska już 3 rok. W 2020 r. i 2021 r. chętni mogli otrzymać z gminy do 5 tys. zł. Z tej możliwości skorzystały w 2020 roku 102 gospodarstwa domowe, a 2021 r. 109 gospodarstw. Dzięki gminnej dotacji z terenu gminy zniknęło więc już ponad 200 „kopciuchów”. Gmina wydała na ten cel ponad 1 mln zł.