160 osób pomaszerowało szlakiem walk o Góry Borowskie

Po raz dziewiąty „Szlakiem Walk o Góry Borowskie” powędrowali uczestnicy rajdu pieszego, który 22 września ruszył sprzed Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Rajdowicze przemierzyli dziesięciokilometrową trasę z Woli Krzysztoporskiej przez Radziątków, Kamienną do Borowej. – Zdecydowana większość turystów to dzieci i młodzież z nauczycielami ze szkół z Bujen, Bogdanowa, Krzyżanowa, Gomulina, Parzniewic i Woli Krzysztoporskiej. Byli też turyści indywidualni m.in. z Piotrkowa Trybunalskiego, Woli Krzysztoporskiej, Sulejowa. Już na starcie wręczono wszystkim znaczek rajdowy – opowiada organizatorka rajdu Beata Wieczorek. – Kiedy kawalkada ok. 160 turystów pieszych ruszyła w stronę Gór Borowskich, koniec pochodu ubezpieczali strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzyżanowa. Metą rajdu były Góry Borowskie, gdzie czekał na piechurów poczęstunek turystyczny. Uczestnicy najpierw wysłuchali pogadanki historycznej o przyczynach, przebiegu i skutkach wybuchu II wojny światowej przeprowadzonej przez Szymona Cecotkę. Odbył się też konkurs historyczny przeprowadzony przez Edytę Michalak, a następnie delegacje harcerzy z Woli Krzysztoporskiej i Piotrkowa zapaliły znicze. Minutą ciszy uczczono bohaterów walk – dodaje Beata Wieczorek.
W konkursie historycznym wzięło udział 15 uczniów ze szkół z terenu gminy. 1 miejsce zajął Bartłomiej Szymczyk ze szkoły Podstawowej w Krzyżanowie, 2 miejsce Agata Członka ze szkoły z Bogdanowa, 3 miejsce Michalina Adamczyk z 8 DH Trop i 4 miejsce Bartosz Cieślak z SP w Krzyżanowie. Fundatorami nagród byli: Zbigniew Ziemba, dyrektor SP Wola Krzysztoporska oraz Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
– Słowa podziękowania kieruję także do Grażyny Pielużek, Zbigniewa Ziemby, Tomasza Woźniaka, Sylwii Ścieglińskiej za pomoc w przygotowaniu tej udanej, ze wszech miar patriotycznej, a zarazem turystyczno-krajoznawczej imprezy. Dziękuje również wszystkim opiekunom biorącym udział w rajdzie. Mamy nadzieję, że udało się nam przybliżyć wydarzenia z tamtych lat – dodaje organizatorka rajdu Beata Wieczorek.