Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje – z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Krężna, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 503/3 o powierzchni 0,21 ha; 503/5 o powierzchni 0,19 ha – sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
– nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Bujny oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: 415/3 o powierzchni 0,0120 ha; 415/4 o powierzchni 0,0823 ha – sprzedaż bezprzetargowa.
Przedmiotowe nieruchomości opisane są w wykazach, wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.44 6163982.