Pozostałe informacje

Wiedzę o turystyce mają na medal

Sześcioosobowa grupa turystów z ZSR CKP w Bujnach wchodząca w skład reprezentacji województwa łódzkiego uczestniczyła w Centralnym Finale XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska – Benelux – Unia Europejska”. […]