Ekologia

Po co nam Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Jaki jest stan powietrza w gminie i co można zrobić, żeby było lepiej? Gmina Wola Krzysztoporska opracowuje gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. […]