Pozostałe informacje

Spotkanie informacyjne o programie Rodzina500+⁺ w Woli Krzysztoporskiej

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus funkcjonuje w rozszerzonej formule: świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny! Już jutro, 19 lipca pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przyjadą, aby spotkać się z mieszkańcami i poinformować o wszystkich zmianach w programie 500+⁺. Zapraszamy! […]

Kanalizacja Etap IV

Zakończył się wielki kanalizacyjny projekt

Prace trwały ponad dwa lata, a ich zakres był olbrzymi – kilka miejscowości, kilkanaście kilometrów sieci, odtworzone nawierzchnie dróg, a to wszystko za niemal 21 mln zł. Dzięki temu ponad 2 tysiące osób zyska dostęp do kanalizacji. Tak w skrócie podsumować można projekt pn. „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”. […]