Plakat - porady prawne i porady obywatelskie
Pozostałe informacje

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

Potrzebujecie Państwo nieodpłatnej pomocy prawnej czy poradnictwa? Na prośbę Starostwa Powiatowego publikujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Lista obejmuje w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. […]

Plakat - napis na niebieskim tle: Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Pozostałe informacje

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, że w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba, która doświadczyła jakiejkolwiek formy przestępstwa (przemocy, oszustwa, kradzieży czy wyłudzenia) będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Pomoc będzie udzielana w siedzibie sądów, prokuratur, komend policji, ośrodków pomocy społecznej czy w siedzibach organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. […]