Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej - szary budynek z czerwonym dachem i czerwonymi ozdobnymi pasami. na elewacji znak starży pożarnej
Gospodarka komunalna

Dom Ludowy w Woli Krzysztoporskiej do użyczenia

ZARZĄDZENIE NR 140/21 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Krzysztoporska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 367 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) zabudowanej budynkiem Domu Ludowego , stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas nieoznaczony.
[…]

Budowa ogrodzenia przed domem ludowym w Budkowie - Mzurkach
Koła Gospodyń Wiejskich

W ramach grantu zrobili ogrodzenie

Sołectwo Mzurki jest jednym z siedmiu sołectw w gminie Wola Krzysztoporska, które uzyskały w tym roku dofinansowanie w postaci grantów w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotacja celowa uzupełniona o wkład własny gminy pozwoliła wykonać ogrodzenie placu sołeckiego. […]

Członkowie KGW Parzniewiczki z dyrektor ARiMR Katarzyną Miśkiewicz i jej zastępcą
Koła Gospodyń Wiejskich

Nasze KGW wyróżnione za szczepienia

Koła Gospodyń Wiejskich powiatu piotrkowskiego otrzymały podziękowania i wyróżnienia od premiera Mateusza Morawieckiego za organizację festynów #SZCZEPIMYSIĘ z KGW. Wśród nich znalazły się także koła z terenu gminy Wola Krzysztoporska. […]