2,5 miliona zł dla gminy Wola Krzysztoporska

Droga Parzniewice Blizin przy drodze znak - droga uszkodzona

Gmina Wola Krzysztoporska otrzyma 2,5 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. W czwartek (14 lipca) ogłoszono wyniki naboru do programu. W ramach przyznanych środków gmina zamierza wyremontować drogę powiatową nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin.

Logo Polski ŁadPo raz kolejny gmina Wola Krzysztoporska podjęła się drogowego zadania, wyręczając powiat piotrkowski. To on jest bowiem właścicielem drogi i to Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim powinno się zająć remontem tego odcinka. Ponieważ szanse na to były jednak bardzo niewielkie, gmina postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i pozyskała dofinansowanie na ten projekt, którego wartość wstępnie oszacowano na 3.624.324 zł. Przyznane nam dofinansowanie wyniosło 2.500.000 zł i było możliwe ze względu na fakt, że w Parzniewicach funkcjonowało kiedyś państwowe gospodarstwo rolne (budynki – chlewnie i grunty rolne) należące do zlikwidowanego później Kombinatu Rolniczo-Przemysłowego w Niechcicach.
– Jak wynika z powyższych kwot, tzw. udział własny to suma ponad 1.100.000 zł. Środki te trzeba będzie wygospodarować z budżetu gminy. Jednak mam nadzieję, że Powiat Piotrkowski przeznaczy z własnego budżetu kwotę stanowiącą 50% tzw. udziału własnego. O takie środki finansowe oraz zawarcie stosownego porozumienia w tym zakresie będziemy występować do Powiatu – dodaje wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

A prace polegały będą na: remoncie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz warstw bitumicznych poprzez ich frezowanie i odtworzenie, rozebraniu istniejących poboczy z kruszywa łamanego i ich ponownym ukształtowaniu, utwardzeniu zjazdów z kruszywa łamanego, remoncie istniejących przepustów pod zjazdami i drogą, usunięciu krzaków z rowów przydrożnych i terenu pasa drogowego na całym odcinku, odmuleniu rowów i ich udrożnieniu z nadaniem spadków podłużnych. W wyniku prac nie przewiduje się zmiany parametrów użytkowych lub technicznych remontowanego odcinka drogi nr 1500E, ale podniosą one zdecydowanie komfort poruszania się po tym odcinku (obecnie jezdnia jest w bardzo złym stanie).
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2024 r.

Dodajmy, że Program Inwestycji Strategicznych (edycja III PGR) zakłada wsparcie finansowe dla mniejszych samorządów, na obszarze których kiedyś funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Po ich zamknięciu tereny te często podupadały i negatywnie wyróżniały się na tle kraju pod względem bezrobocia i ubóstwa. To właśnie im dedykowane są środki z III edycji programu. W powiecie piotrkowskim z pomocy finansowej skorzysta sześć gmin: Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Rozprza, Łęki Szlacheckie, Gorzkowice oraz Czarnocin (łącznie ponad 14,5 mln zł).