Otwarcie ekopracowni w Gimnazjum w Gomulinie

’Jesteśmy częścią Ziemi” – pod takim hasłem młodzież Gimnazjum w Gomulinie w dniu 14 października 2014 r. przygotowała montaż poetycko – muzyczny, pragnąc uświetnić uroczystość otwarcia ekopracowni ufundowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Całkowity koszt wyposażenia pracowni w nowe meble, szafy, gabloty, sprzęt audiowizualny, rośliny doniczkowe i pomoce dydaktyczne, w tym modele demonstracyjne, filmy edukacyjne, plansze, programy multimedialne i fototapetę o tematyce przyrodniczej wyniósł 39 874,78 zł. Koszt dotacji WFOŚiGW w Łodzi wyniósł 31 760.00 zł.prac_gom2015b
Zieloną wstęgę symbolizującą otwarcie nowej pracowni przecięli: wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Andrzej Czapla, wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek oraz dyrektor Gimnazjum Irena Kasztelan. Nie obeszło się również bez poświęcenia sali, co uczynił proboszcz parafii kościoła w Gomulinie – ksiądz dziekan Jan Cholewa.
Podczas programu artystycznego, wykorzystującego piękną twórczość polskich poetów, przygotowanego pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Joanny Murat, młodzież starała się uświadomić wszystkim zebranym, jak ważny jest szacunek do naszej planety. Dyrektor Gimnazjum w Gomulinie pani Irena Kasztelan, dziękując za wsparcie finansowe umożliwiające wyposażenie ekopracowni, wyraziła nadzieję, że pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież w podejmowanie działań proekologicznych.