50 lat KGW Bujny

Od pół wieku działają społecznie, kultywując polskie zwyczaje i organizując życie swojej wsi. Mowa o paniach z Koła Gospodyń Wiejskich w Bujnach, które obchodziło właśnie okrągły jubileusz.

– W naszej działalności byłyśmy zawsze z Bogiem i społeczeństwem, dając temu wyraz w różnych okolicznościach – mówiła podczas uroczystości 50-lecia KGW wiceprzewodnicząca Koła i sołtys Bujen Agnieszka Robaszek-Pawlik. To właśnie dlatego obchody jubileuszu rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Bujnach, którą poprowadził ksiądz proboszcz Jerzy Petera. Już na Sali OSP, którą panie z KGW dzielą ze strażakami, był czas na wspomnienia, życzenia i gratulacje.
– Od pokoleń dzielicie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi koleżankami, inspirując do działania dla dobra mieszkańców wsi. W ten sposób kreujecie pozytywny wizerunek całej lokalnej wspólnoty, zyskując coraz większe grono sympatyków – mówiła przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, życząc jednocześnie członkiniom KGW wszelkiej pomyślności.
Do życzeń dołączył się także wójt gminy Roman Drozdek. – 50-letnia działalność KGW w Bujnach daje świadectwo kultywowania tradycji i zwyczajów polskiej wsi. Kontynuujcie tę szczytną misję w naszej gminie! Niech sprawia ona radość Wam i Waszym rodzinom – mówił podczas spotkania i wraz z przewodniczącą RG upominkami i dyplomami uhonorował za wieloletnią pracę i zaangażowanie członkinie seniorki Koła: Juliannę Gaworczyk i Wiesławę Gruchałę.
Podziękowania i symboliczne róże otrzymały też wszystkie członkinie KGW Bujny: Krystyna Chrząstek (przewodnicząca), Agnieszka Robaszek-Pawlik (wiceprzewodnicząca), Teresa Gaworczyk, Teresa Merk, Urszula Merk (skarbnik), Elżbieta Stanikowska (sekretarz), Maria Karkocha, Mieczysława Adamska, Janina Galuś, Halina Szczepanik, Henryka Gaworczyk, Elżbieta Szczepanik, Beata Rycerz, Katarzyna Wiśniewska, Aurelia Krakowiak, Małgorzata Matyjaszczyk, Małgorzata Kubik i Mariola Mucha.
Gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu składali także pozostali zaproszeni goście, m.in.: poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, dyrektor GOK Jolanta Kołacińska, przewodnicząca Rady Powiatu Piotrkowskiego Paulina Dziadczyk, radny powiatu Zbigniew Ziemba, radni gminni Michał Gaworczyk, Edyta Michalak, Grzegorz Konecki, dyrektor SP w Bujnach Elżbieta Przybył, druhowie ochotnicy z Bujen wraz z prezesem Mirosławem Jakubczykiem, a także sponsorzy uroczystości państwo Dorota i Janusz Stusowie oraz Magdalena i Jan Kaucowie.
Uroczystości zakończyły się wspólną zabawą przeplataną wspomnieniami.

Przypomnijmy, że Koło Gospodyń Wiejskich w Bujnach zostało założone w 1966 roku z inicjatywy Kółka Rolniczego w Bujnach, pod patronatem Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim. Opiekunkami Koła były wówczas: inż. Wanda Hołubek i Kazimiera Kowalska. Pierwszą przewodniczącą KGW Bujny była Maria Domińczyk, sekretarzem Jolanta Miziołek, a skarbnikiem Teresa Merk. Koło w tym czasie liczyło 65 członkiń i działało bardzo prężnie. Przy różnych okazjach urządzano spotkania i zabawy taneczne, które prawie zawsze odbywały się przy pełnej sali. Dzięki temu budżet koła był zasobny, za pieniądze ze sprzedaży biletów kupowano sprzęt gospodarstwa domowego, zaś KGW stać było na wspólne wycieczki krajoznawcze i organizowanie kulinarnych prezentacji. W międzyczasie zmieniały się przewodniczące: Marianna Gruchała, Julia Gaworczyk, Barbara Balcerzyk i Wacława Gruchała, która pełniła funkcję przewodniczącej przez 30 lat. Od 2004 r. do dziś przewodniczącą jest Krystyna Chrząstek.
Koło co roku uczestniczy w dożynkach gminnych i parafialnych oraz w konkursach organizowanych przez GOK w Woli Krzysztoporskiej.