500 plus: do rodzin trafiły ponad 2 mln zł

Rodzina 500 plus po trzech miesiącach. GOPS w Woli Krzysztoporskiej sumuje świadczenie wychowawcze.

Jak informuje Halina Filipek, kierownik GOPS w Woli Krzysztoporskiej – na podstawie ewidencji ludności w gminie Wola Krzysztoporska jest 2.500 dzieci w wieku 0 – 18 lat.

Rodzice złożyli 945 wniosków o świadczenia wychowawcze, w tym:
1) 874 w wersji papierowej,
2) 71 w wersji elektronicznej,
3) efektywność: wydano 90,26% decyzji (w stosunku do złożonych wniosków),
4) pozostało do rozpatrzenia 88 wniosków na 140 dzieci na 420 świadczeń z terminem wypłaty – lipiec br.
5) średnio na jeden wniosek przypada ok. 1,6 dziecka,
6) wnioskowano dla 60,28% dzieci (w stosunku do uprawnionych dzieci).

Do dnia 20.06.2016r. wydano 857 decyzji administracyjnych na 1.367 dzieci w tym:
1) jedna decyzja – odmowna w całości,
2) trzy decyzje – odmowne częściowo,
3) osiem decyzji – świadczenie przyznane okresowo,
4) odwołań od decyzji – brak.

Na wypłatę świadczenia wychowawczego w budżecie Ośrodka zaplanowano ponad 6.000.000 zł (od kwietnia do grudnia 2016 r.)
1) do rodzin (za okres kwiecień-czerwiec br.) trafiło ponad 2.050.000 złotych
2) wypłacono 4.108 świadczeń