Dzień Edukacji Narodowej w Parzniewicach

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Parzniewicach był obchodzony bardzo uroczyście. W tym dniu odbyła się akademia i uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej.
Uroczystość  rozpoczęła dyrektor Paulina Dziadczyk witając nauczycieli, uczniów oraz przybyłych rodziców. Część artystyczną rozpoczęto odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane pod kierunkiem p. Marka Rękorajskiego. Występy młodych artystów zostały nagrodzone gromkimi brawami. Przedstawiciele braci uczniowskiej oraz Rady Rodziców podziękowali nauczycielom i pracownikom administracji za ich trud i codzienną pracę. Następnie odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Zaprzysiężeni już uczniowie zaprezentowali przed publicznością szkolną swoją inscenizację, przygotowaną pod kierunkiem p. Doroty Grabowieckiej. Pierwszoklasiści recytowali wiersze, śpiewali i tańczyli, ich popisy sceniczne przyjęto wielkimi brawami. Występom  młodych artystów towarzyszył szkolny zespół wokalny „Iskierki” pod kierunkiem p. Lidii Nicińskiej. O stosowną do okoliczności dekorację zadbała p. Lidia Brzozowska.