90 lat OSP w Piekarach

W Piekarach do świętowania okazje były dwie. Po pierwsze 90 lat istnienia obchodziła tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna, po drugie – 9 lipca oficjalnie i uroczyście oddano do użytku zmodernizowany i rozbudowany Dom Ludowy, który służy nie tylko strażakom, ale i Kołu Gospodyń Wiejskich i całej społeczności wsi.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu jednostki jubilatki i zaprzyjaźnionych druhów z terenu gmin Wola Krzysztoporska i Bełchatów. Strażakom towarzyszyła Orkiestra Dęta z Bogdanowa pod batutą kapelmistrza Tadeusza Paździeja. W intencji zebranych na placu druhów i wszystkich tych, którzy w ciągu 90 lat przyczynili się do budowania jednostki w Piekarach, odprawiono mszę świętą, a poprowadzili ją duchowni z parafii Bogdanów – ks. dziekan Wojciech Gonera, ks. Tomasz Błaszczyk (który wygłosił homilię) i ks. Eugeniusz Masiarek). Tuż po mszy uroczysty meldunek pododdziałów nadbrygadierowi w stanie spoczynku Tadeuszowi Karczowi złożył komendant Zarządu Gminnego OSP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław Jakubczyk.
Zebranych przy Domu Ludowym gości i okolicznych mieszkańców powitał prezes OSP Piekary Czesław Matuszewski, a 90-letnią historię jednostki przypomniał jej obecny naczelnik Krzysztof Głowacki.
A ponieważ okazje do świętowania były dwie – równie uroczyście i oficjalnie już otwarto po remoncie i rozbudowie Dom Ludowy w Piekarach, a symboliczną wstęgę przecinali: prezes OSP Piekary Czesław Matuszewski, wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, poseł Grzegorz Wojciechowski, sekretarz gminy Dominik Ambrozik i Grzegorz Konecki, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Wola Krzysztoporska.
Niezwykłym dowodem pamięci i jednocześnie podziękowaniem dla tych, którzy przyczynili się do stworzenia tak pięknego i komfortowego miejsca dla strażaków i całej społeczności Piekar, okazała się tablica pamiątkowa. Znalazły się na niej słowa wdzięczności m.in. dla wójta gminy Romana Drozdka i Rady Gminy kadencji 2014 – 18, a odczytała je gospodyni tego terenu i osoba niezwykle zaangażowana w pracę społeczną nie tylko dla Piekar, ale i całej gminy – przewodnicząca RG Maria Głowacka. To do niej z kolei trafiły najlepsze życzenia i słowa wdzięczności za wszystko, co robi, od wójta Romana Drozdka i koleżanek z zespołu Pasjonatki, które uświetniły swoimi występami obchody jubileuszu OSP.

A ponieważ głównymi bohaterami uroczystości byli strażacy, to oni otrzymali złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa.

Złotymi medalami odznaczeni zostali druhowie:
Józef Filipek – zasłużony druh, były naczelnik OSP Piekary
Krzysztof Głowacki – obecny naczelnik

Srebrnymi medalami odznaczeni zostali druhowie:
Czesław Matuszewski – obecny prezes
Stanisław Filipek – obecny skarbnik
Franciszek Drobik – zasłużony druh
Zdzisław Filipek – zasłużony druh

Brązowymi medalami odznaczeni zostali druhowie:
Andrzej Kołaciński – wyjątkowo oddany, pracowity i zasłużony druh jednostki
Izydor Lacheta – zasłużony druh, obecny gospodarz strażnicy
Dariusz Filipek
Zygmunt Majewski – obecny przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Łuczyński – obecny kierowca wozu bojowego
Marek Krawczyk
Paweł Filipek

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali:
Dariusz Drobik – obecny członek Komisji Rewizyjnej
Krystian Krawczyk
Mateusz Matuszewski
Jakub Skórka
Sylwester Szymczyk
Piotr Skórka – obecny członek Komisji Rewizyjnej
Mariusz Wiórek
Dominik Szymczyk
Jakub Łuczyński
Jan Fajkowski
Marcin Kołaciński
Dawid Kołaciński
Dominik Łuczyński
Mariusz Filipek

Indywidualne wyróżnienie wójta gminy otrzymali z kolei:
Maria Głowacka
Czesław Matuszewski
Krzysztof Głowacki
Wojciech Filipek

Ale i strażacy postanowili wyróżnić osoby zasłużone dla ich jednostki. Tytuł Honorowego Członka OSP Piekary otrzymali: Roman Drozdek, Maria Głowacka, Jan Czubała, Janusz Stus.

Z rąk Marii Głowackiej podziękowania odebrali m.in.: zasłużeni druhowie: Wiesław Filipek – obecny, sekretarz jednostki, Izydor Lacheta, Jan Górski – były naczelnik straży OSP, Jan Sierant – były prezes jednostki OSP, wójt gminy, przedstawiciele Rady Gminy, KGW, OSP, Urzędu Gminy – Jan Czubała, druh Mirosław Jakubczyk, dyrektor GOK Jolanta Kołacińska.

Strażakom z Piekar gratulowali i dziękowali z kolei m.in.: poseł Grzegorz Wojciechowski, nadbrygadier Tadeusz Karcz, wójt Roman Drozdek, przewodnicząca RG Wola Krzysztoporska Maria Głowacka, st. kpt. Wojciech Pawlikowski z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, pułkownik Krzysztof Jewgiejuk i druh Grzegorz Konecki – prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Wola Krzysztoporska.
Całość zakończyła strażacka defilada, a po niej przyszedł czas na degustację specjałów przygotowanych przez miejscowe gospodynie i strażacką grochówkę.
Historia OSP Piekary (wkrótce na stronie).

Fot. A. Wiktorowicz