Absolutorium dla wójta Romana Drozdka

Czerwcowa X Sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska (29 czerwca) stała pod znakiem absolutorium dla wójta gminy.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014, ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o rocznym sprawozdaniu wójta gminy Wola Krzysztoporska z wykonania budżetu za rok 2014, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej RG, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Rada Gminy bezwzględną większością głosów (jedna osoba wstrzymała się od głosu, reszta głosowała „za”) udzieliła absolutorium wójtowi gminy Wola Krzysztoporska z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. To już 13 absolutorium dla wójta Romana Drozdka, który dziękował radnym za wysoką ocenę jego pracy.

– Wynik głosowania wpływa na mnie mobilizująco. Będę się starał spełniać oczekiwania mieszkańców w jak najwyższym stopniu – mówił tuż po udzieleniu mu przez radnych absolutorium.