Ach! Co to mógł być za rok!

Panowie montują krzesła

Bez smutku członkinie i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Mąkolicach pożegnali 2020 rok. Jak podsumowują ten dziwny czas?

– Każdy miesiąc minionego roku miał być wypełniony lokalną inicjatywą. Wszystko został skrzętnie zaplanowane: miał być bal karnawałowy, warsztaty dla dzieci, piknik rodzinny, rajd rowerowy i starania o kolejne pieniądze na rozwój Koła. Niestety niczego z zaplanowanych działań nie udało się zrealizować. Nowa sytuacja epidemiologiczna postawiła przed Kołem nowe wyzwania i zamroziła jego działania na niemal rok. Jednak mimo wszystko nie był to rok stracony – mówi Dorota Płosza, przewodnicząca KGW Mąkolice.
W listopadzie 2020 Koło włączyło się w akcję wspierania hodowców chryzantem i kilkaset sztuk ozdobiło Dom Ludowy oraz wszystkie kapliczki i przydrożne krzyże w Mąkolicach. Zeszłoroczną dotację (4.000 zł) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczono na doposażenie kuchni oraz sali spotkań w Domu Ludowym w Mąkolicach. – Zakupiono naczynia do kuchni, wózek transportowy oraz komody do sali spotkań. Dużego wsparcia udzielił również wójt Roman Drozdek, przeznaczając z budżetu gminy 6.000 zł na zakup 20 stołów i ponad 70 krzeseł. Mimo pandemii udało się zmobilizować mieszkańców do wspólnego montażu mebli i uporządkowania Sali – dodają przedstawicielki KGW Mąkolice.
W nowy rok Koło wkracza z nadzieją na realizację różnych inicjatyw na rzecz mieszkańców Mąkolic i gminy.

Fot. KGW Mąkolice