Agencja otwarta dłużej – rolnicy, składajcie wnioski!

Choć pierwotny termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników został wydłużony, już teraz warto to zrobić. Tym bardziej, że w tym tygodniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro w Piotrkowie) działa w wydłużonych godzinach.

ARiMR (Biuro Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65) w tym tygodniu (od 9 do 13 maja) pracować będzie dłużej:
9 – 13 maja – czynne od godz. 6.00 do 22.00
14 maja (sobota) – od godz. 6.00 do 14.00
16 maja (poniedziałek) – od godz. 6.00 do 22.00

Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 15 czerwca upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 17 lipca 2016 r.
W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 17 lipca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.
Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. do 15 czerwca, może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 17 lipca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.
W 2016 roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.
Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy.

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych, muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.