Analiza gospodarki odpadami: Ponad 200 kg śmieci na głowę!

Dwa mtalowe kosze z butelkami pet w środku

W 2017 r. „wyprodukowaliśmy” na terenie gminy Wola Krzysztoporska ponad 2500 ton odpadów, a gospodarowanie nimi kosztowało ponad milion złotych. Na statystycznego mieszkańca gminy wypadło więc rocznie ok. 210 kg śmieci. Warto o tym pamiętać, kiedy wrzucamy do kosza kolejną zużytą rzecz.

Jak w szczegółach wygląda nasza gospodarka „śmieciowa”, mówi „Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 roku na terenie gminy Wola Krzysztoporska” (w załączeniu).
Warto wspomnieć, że w liczbie ok. 2500 ton śmieci, jakie wyprodukowaliśmy w 2017 r., ponad 1200 ton stanowią niesegregowane (zmieszane odpady komunalne). Ponad 25 ton to opakowania z papieru i tektury, prawie 15 ton to opakowania z tworzyw sztucznych, niemal 360 ton to zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z szkła to kolejnych 257 ton, te ulegające biodegradacji to ponad 250 ton, a wielkogabarytowe to ponad 130 ton.
Analiza dostarcza nadto informacji o liczbie mieszkańców naszej gminy, którzy, wywiązując się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za śmieci, zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety są i tacy, którzy z obowiązku złożenia deklaracji, a później płacenia za śmieci się nie wywiązują. W 2017 r. wystawiono aż 435 upomnień z tytułu zaległości w opłacie oraz 131 tytułów wykonawczych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Analiza potwierdziła fakt, że gmina Wola Krzysztoporska w sprawny i prawidłowy sposób przejęła wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy, jako władza uchwałodawcza, podjęła również w terminie wszystkie wymagane prawem uchwały.
Podsumowując miniony rok, można stwierdzić, iż był on kontynuacją „rewolucji śmieciowej”. Zarówno gmina, jak i mieszkańcy (zdecydowana większość) starali się prawidłowo wykonywać obowiązki wynikające z ustawy śmieciowej. W ramach nowego systemu właściciele nieruchomości z terenu gminy mają możliwość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, czyli w gospodarstwie domowym, bezpośrednio na nieruchomości.
Celem gminy Wola Krzysztoporska na następny rok funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest m.in. dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Działania te z pewnością wpłyną pozytywnie na osiągnięcie zakładanych przez przepisy poziomów recyklingu i odzysku.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Wola Krzysztoporska 2017 6 MB 494