Azbest zniknie z terenu gminy

Partia falistego eternitu złożona na kupce

Kolejna partia azbestu zniknie wkrótce z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

W połowie listopada w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej zawarta została umowa z firmą, która odbierać będzie azbest. Prace polegały będą na odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Zadaniem objętych będzie 57 nieruchomości, a szacowana masa wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwiania wynosi ok. 177,86625 Mg (ton).
Termin wykonania tego zadania określono na 28.02.2021 r. Cena ryczałtowa za 1 Mg wynosi 318,60 zł (szacunkowe wynagrodzenie za 177,86625 Mg wynosi 56.668,19 zł).
Gminie Wola Krzysztoporska w 2020 roku zostało przyznane dofinansowanie na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wola Krzysztoporska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90% kosztów. Pozostałe 10% dołoży gmina ze swojego budżetu. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli więc bezpłatnie pozbyć się szkodliwego azbestu ze swoich posesji.
Jednocześnie każdy, kto dotąd jeszcze nie pozbył się azbestu ze swojej posesji, a chciałby to wkrótce zrobić, może się skontaktować z Urzędem Gminy w Woli Krzysztoporskiej pod numerem telefonu 44-616-39-82.

www.zainwestujwekologie.pl