Babcia może zostać nianią

plakat niania szansą na powrót do pracy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Niania szansą na powrót do pracy 2″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach tego projektu. A przewiduje on udzielenie wsparcia 22 pracującym kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Ważne – nianią może zostać członek rodziny, np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy.

plakat niania szansą na powrót do pracyWsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.pcprpiotrkow.pl zakładka Projekty EFS/ „Niania szansą na powrót do pracy 2” oraz w Biurze Projektu.
Udział w projekcie może wziąć wyłącznie kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania:
– zamieszkuje na terenie powiatu piotrkowskiego,
– jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3,
– drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,

– której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.
Do kryteriów premiujących należy m.in.: samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego, zamieszkiwanie na terenach wiejskich powiatu piotrkowskiego.

Ważne – nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły od listopada do grudnia 2022 r.

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 22 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze Projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu:

Biuro Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
„Niania szansą na powrót do pracy 2”
ul. J. Dąbrowskiego 12, pokój 23 (II piętro)
tel. 44 732 32 34
e-mail: niania2@pcprpiotrkow.pl
godziny pracy biura: pon.- pt. – 7:30 – 15:30