Na co będą pieniądze z LGD „BUD-UJ RAZEM”?

Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” informuje, jakie nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono w roku ubiegłym i na co można liczyć w roku bieżącym.

Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania

Realizacja działań 2017 r.
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na następujące działania:
1. W maju na przedsięwzięcia:
– „Podejmowanie działalności gospodarczej” – wysokość dostępnych środków – 2.000.000 zł,
– „Rozwijanie działalności gospodarczej” – wysokość dostępnych środków 2.850.000 zł,
– „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej” – wysokość dostępnych środków 2.047.750 zł.
2. W czerwcu w ramach Projektu Granowego ogłoszono nabory na:
– „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” – wysokość dostępnych środków 217.500 zł,
– Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” – wysokość dostępnych środków 248.500 zł,
– „Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego” – wysokość dostępnych środków – 79.000 zł.
3. We wrześniu na przedsięwzięcia:
– „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi” – wysokość dostępnych środków 375.000 zł,
– „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej” – wysokość dostępnych środków 661.140 zł,
– „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” – wysokość dostępnych środków 200.750 zł w ramach Projektu Grantowego,
– „Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i / lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” – wysokość dostępnych środków 273.500 zł – w ramach Projektu Granowego.
4. W grudniu w ramach projektu Grantowego ogłoszono nabory na:
– „Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” – wysokość dostępnych środków 261 250 zł,
– „Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” – wysokość dostępnych środków 77.000 zł,
– „Działania służące promocji obszaru” – wysokość dostępnych środków 111.250 zł,
– „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” – wysokość dostępnych środków 248.000 zł.

W 2018 r. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” planuje uruchomić nabory z zakresu:
– Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR,
– Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców,
– Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego obszaru,
– Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.buduj.eu , gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyszłych naborów.