Nie będzie podwyżek cen wody i ścieków!

W tym roku nie będzie podwyżek cen wody i ścieków w gminie Wola Krzysztoporska! Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zdecydowano, że pozostaną one na poziomie ubiegłego roku.

Takie rozwiązanie rekomendowały władze gminy i takie przyjęli radni.
– Ze względu na to, że w wyniku rozbudowy kanalizacji na terenie gminy do sieci przyłączyło się więcej mieszkańców, ceny wody i ścieków mogą pozostać na dotychczasowym poziomie – argumentował podczas sesji zastępca wójta gminy Wola Krzysztoporska Mieczysław Warszada.
Jednym słowem – im więcej osób w sieci, tym niższe koszty stałe. Skutek – brak podwyżek.

Przypomnijmy więc, że od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza oraz na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody nadal wynosić będzie 2,26 zł netto, plus podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, wynosić będzie 3,09 zł netto, plus podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.