Jak będzie wyglądać sieć szkół po reformie?

W Woli Krzysztoporskiej niewiele się zmieni. Na terenie gminy są dwa gimnazja, które dość łatwo będzie można włączyć w struktury współistniejących z nimi podstawówek.

Uchwałę w tej sprawie podjęła 7 lutego Rada Gminy.
W tej chwili na terenie gminy jest sześć szkół podstawowych – w Bogdanowie, Bujnach, Gomulinie, Krzyżanowie, Parzniewicach i Woli Krzysztoporskiej. Ta ostatnia funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, w skład którego wchodzi także Gimnazjum. Drugie na terenie gminy Gimnazjum znajduje się w Gomulinie, a jego budynek także połączony jest ze Szkołą Podstawową.
– Mamy taki układ poszczególnych szkół z gimnazjami, że właściwie mieszczą się one w jednym budynku, dlatego będzie to proste rozwiązanie – tłumaczy wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Na podstawie obowiązujących przepisów z mocy prawa Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Woli Krzysztoporskiej zostanie przekształcony w Szkołę Podstawową. W stosunku do szkoły w Gomulinie Rada Gminy podjęła decyzję o włączeniu Gimnazjum do Szkoły Podstawowej z dniem 1 września 2017 r.

Nie zmienią się natomiast obwody poszczególnych szkół. Tam, gdzie dotąd funkcjonowały tylko podstawówki, budynki są na tyle obszerne, by pomieścić docelowo dodatkowe dwa roczniki (klasy VII i VIII). Jedynie w Szkole Podstawowej w Bogdanowie w przyszłości lekcje mają się odbywać w systemie zmianowym. Na to rozwiązanie zgodzili się jednak rodzice dzieci podczas prowadzonych z nimi konsultacji, wybierając ten wariant zamiast dowożenia dzieci starszych do Woli Krzysztoporskiej.
Ostatecznie na terenie gminy powstanie sieć 6 ośmioletnich szkół podstawowych. Do czasu wygaszenia klas gimnazjalnych (czyli do 1 września 2019 r.) będą one funkcjonowały w ramach szkół podstawowych w Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej.
Warto dodać, że gmina Wola Krzysztoporska ma jedną z najnowocześniejszych baz oświatowych na terenie powiatu piotrkowskiego z nowymi halami sportowymi, boiskami i siecią przedszkoli.