Będziemy inwestować w ludzi, żeby ludzie inwestowali u nas

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

54 mln zł – tyle w ostatnim okresie wydano na inwestycje w gminie Wola Krzysztoporska. Ale plany na przyszłość nie są mniej ambitne. O nich na antenie Radia Strefa FM opowiadał wójt Roman Drozdek.

– Poprzedni okres to sukces inwestycyjny – na inwestycje udało się przeznaczyć ponad 54 mln zł. To nas nie tylko bardzo cieszy, ale jednocześnie mobilizuje i zachęca do pobicia tego rekordu. Nie pobijemy go jednak, jeśli nie uda nam się pozyskać dużej kwoty ze środków unijnych, a ponieważ pojawia się taka szansa, już są podjęte działania w kierunku przygotowania różnego rodzaju projektów technicznych, audytów, pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków. Każdy nabór będzie przez nas analizowany i wierzę głęboko, że mając już doświadczenie, uda nam się i tym razem pozyskać dużo funduszy, by pójść w kierunku niemal wszystkich obszarów: począwszy od kontynuowania prac związanych z kanalizacją, poprzez infrastrukturę drogową (tu niewiele pozostało do wykonania), a następnie chcemy swoje działania skoncentrować na małych inwestycjach bardzo potrzebnych w poszczególnych sołectwach, bo bardzo dobrze rozwijająca się gmina, to bardzo dobrze rozwijające się małe sołectwa. W dalszym ciągu będziemy chcieli remontować, modernizować i budować tzw. punkty kultury: świetlice, strażnice, tworzyć boiska, budować place zabaw, siłownie zewnętrzne. Są duże możliwości pozyskania pieniędzy na te nasze ambitne zamysły. Nie przegapimy żadnej okazji. Każdy nabór będzie przez nas poważnie brany pod uwagę – mówi wójt Roman Drozdek.
Gmina będzie też próbowała zainwestować w odnawialne źródła energii.
– Ponieważ pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy na solary, na fotowoltaikę, jak i na przydomowe oczyszczalnie ścieków, już podjęliśmy działania. Robimy analizy, ile tych inwestycji byłoby do wykonania i na pewno z tej szansy skorzystamy. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie przydomowe, to przede wszystkim będą to miejscowości nieobjęte tzw. aglomeracją, oddalone od dużych zbiorowości. Z informacji, jakie posiadam, wynika, że mamy możliwość pozyskania ok. 2 mln zł. Właśnie w tym kierunku będziemy chcieli pójść, bo jest to swego rodzaju pomoc w życiu prywatnym mieszkańców – dodał wójt, który jednocześnie zapraszał do inwestowania i osiedlania się w gminie Wola Krzysztoporska.
– Jest to gmina bardzo atrakcyjna. O wszystkie obszary staramy się zadbać. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą gospodarkę przestrzenną: są duże tereny pod inwestycje, pod zabudowę jednorodzinną. Zapewniam wszystkich słuchaczy, że kto na terenie tej gminy zamieszka, zainwestuje, na pewno nie będzie żałował – zachęcał na radiowej antenie wójt Roman Drozdek.