Bezpiecznie, zdrowo i kolorowo w Gomulinie!

Pod tym hasłem 29 września 2015 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie dzieci uczyły się, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo.

W ramach zajęć policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego – starszy sierżant Waldemar Merk i aspirant sztabowy Piotr Dąbrowski wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego uczestniczyli po raz kolejny w akcji Jabłuszko – cytrynka. Na drodze obok szkoły prowadzono kontrolę kierujących pojazdami, podczas której dzieci nagradzały prawidłowe zachowania kierowców jabłkami, zaś tych, którzy popełnili drobne wykroczenia, „karały” cytrynami. Przy okazji policjanci przypomnieli uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, podróżowania samochodem i konieczności noszenia znaków odblaskowych.
Na szkolnym forum ratownik medyczny Aleksander Kulik przeszkolił uczniów klas starszych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a sierżant sztabowy Katarzyna Dębińska udzielała fachowych porad dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przypadku ataku psa. Wskazywała też właściwe postępowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z obcymi dorosłymi. Młodsi uczniowie w tym czasie oglądali filmy o zasadach zachowania się w ruchu drogowym.

Roman Drozdek – wójt gminy Wola Krzysztoporska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Bogusław Kulawiak, dyrektor szkoły Danuta Stępień, koordynator ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym Michał Kędziora, zaproszeni goście, rodzice i uczniowie otworzyli też mobilne miasteczko ruchu drogowego, które powstało dzięki współpracy Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej i WORD-u. Uczniowie będą mogli poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i doskonalić swoje umiejętności jazdy jednośladem. Już wkrótce wszystkie dzieci, które ukończą 10 rok życia, będą tu zdawać egzamin na kartę rowerową. Na pierwszą jazdę rowerem po nowo otwartym miasteczku poproszono ks. proboszcza Jana Cholewę, który jest znanym miłośnikiem jednośladów i propagatorem zdrowego stylu życia.

Kolejnym bardzo miłym punktem imprezy było otwarcie palcu zabaw dla oddziałów przedszkolnych. Po przecięciu kolorowych wstążek i poświęceniu nowego miejsca maluchy z radością recytowały wierszyki, tańczyły i bawiły się, demonstrując możliwości zainstalowanych urządzeń. Dyrektor Danuta Stępień podziękowała Bogusławowi Kulawiakowi i koordynatorowi ds. bezpieczeństwa Michałowi Kędziorze oraz wójtowi gminy Romanowi Drozdkowi za zaangażowanie w projektowanie i współpracę w wykonaniu miasteczka ruchu drogowego, coroczną akcję Jabłuszko-cytrynka, czyli bardzo dobrą współpracę w zakresie kształtowania bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Podziękowała również za realizację projektu w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, za piękne pomoce dydaktyczne, zabawki oraz plac zabaw w ramach w/w projektu (podziękowanie dla Adrianny Drzynickiej-Kani – koordynatora projektu).
Na zakończenie jednostki OSP w Gomulinie i Woźnikach prezentowały możliwości nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wola Krzysztoporska” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe na terenie gminy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego