Gdzie po bezpłatną pomoc prawną?

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie powiatu piotrkowskiego otwarte są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z realizacją przez powiat piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) od 1 stycznia 2017 r. otwarte będą cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W związku z realizacją przez powiat piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) od stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Piotrkowskiego otwarte są cztery punkty pomocy prawnej, które są czynne od poniedziałku do piątku w następujących miejscach i godzinach:

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
(poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00)
pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
ul. Modrzewskiego 107
97-320 Wolbórz
(poniedziałek – piątek od godz. 14.00 do godz. 18.00)
pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Gminne Centrum Kultury w Rozprzy
ul. Kościuszki 6
97-340 Rozprza
(poniedziałek – środa od. godz. 16.00 do godz. 20.00)
(czwartek – piątek od godz. 8.00 do godz. 12.00)
pomocy prawnej udziela radca prawny
i osoba wymieniona w art. 11 pkt. 3
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie
ul. Milejowska 21
97-330 Sulejów
(poniedziałek – środa od godz. 13.00 do godz. 17.00)
(czwartek – piątek od godz. 9.00 do 13.00)
pomocy prawnej udziela radca prawny

Dwa punkty, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego – Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy,
numer KRS: 0000338829.