Bezpłatne badania na kleszcze i alergeny

Bezpłatne szkolenia profilaktyczne oraz bezpłatne badania diagnostyczne dla rolników, leśników i weterynarzy możliwe będą dzięki współpracy gminy Wola Krzysztoporska z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

Gmina Wola Krzysztoporska wyraziła wolę współpracy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie w zakresie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 4 w zakresie pkt 2. Profilaktyka; 2.1 „Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”.

Adresatami programu są głównie rolnicy, leśnicy i weterynarze, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem w obszarach wiejskich, zalesionych oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.

Środowisko pracy rolników, leśników i weterynarzy jest miejscem szczególnego narażenia zawodowego, wywoływanego przez czynniki biologiczne, występujące m.in. w pyłach organicznych (toksyny, alergeny) oraz przez odzwierzęce czynniki chorobotwórcze.

Program ma na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu biologicznych zagrożeń zdrowotnych wśród wspomnianych grup zawodowych oraz propagowanie zasad profilaktyki zagrożeń, wynikających z charakteru wykonywanej pracy.

W ramach współpracy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie planowane jest przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla zainteresowanych mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska.

W ramach Programu w/w grupy zawodowe będą miały możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach profilaktycznych.
Po przeprowadzeniu szkolenia zarówno uczestnicy szkoleń jaki i inni chętni będą mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań w kierunku boreliozy, 4 alergenów oraz Alveolitis allergica, jak również przebadania kleszczy i gleby (informacja, jak wygląda procedura przesyłania próbek i ankieta, którą trzeba wypełnić przed ich wysłaniem znajdują się na stronie www.npz.imw.lublin.pl).

Wczesna identyfikacja zagrożenia może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby i jej następstw, co jest kluczowym elementem profilaktyki.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.npz.imw.lublin.pl.