Bezpłatne szkolenie dla opiekunów

Jesteś osobą młodą, nie uczysz się i nie pracujesz – zostań opiekunem osób starszych i niepełnosprawnych. Bezpłatne szkolenie oferuje Młodzieżowe Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Konarskiego 2 prowadzi nabór na BEZPŁATNE szkolenie „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ”.

Wymagania:

Osoby w wieku 18 – 25 lat
Osoby nieuczące się i niepracujące

Zakres zajęć obejmuje między innymi:

• wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych u podopiecznych,
• utrzymywanie czystości w otoczeniu podopiecznego,
• wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych,
• różne sposoby karmienia podopiecznego,
• w tym także żywienia przez sondę,
• realizowanie zadań zleconych przez lekarza,
• udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia,
• stosowanie wybranych form terapii zajęciowej.

Zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu na kurs,
• darmowe posiłki.

Oferujemy pomoc w znalezieniu pracy w kraju i za granicą

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE, LICZBA OSÓB OGRANICZONA!!!
ZAPISY NA KURS JUŻ TRWAJĄ. ZAPRASZAMY!!!

KONTAKT:
Młodzieżowe Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Konarskiego 2,
tel. 665-277-844