Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla rolników i ich dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS.

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Powyższe formy świadczeń zdrowotnych realizowane są nieodpłatnie.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie niepełnosprawności lub jej ograniczenie. Świadczenie przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Wniosek, wraz z wynikami odpowiednich badań diagnostycznych, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w placówce terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS.
W załączeniu pełna treść komunikatu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf KRUS turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 698 KB 435