Biuletyn 39

Trzydziesty dziewiąty numer biuletynu 'Nasza Gmina’