Brama garażowa do sprzedania

brama garażowa czerwona

ZARZĄDZENIE NR 69/24 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży bramy garażowej stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 r. poz. 609, poz. 721) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego bramę garażową, rok produkcji 2012, stanowiącą składnik rzeczowy majątku Gminy Wola Krzysztoporska.

  1. Warunki sprzedaży bramy garażowej, o której mowa w § 1 określa się w ogłoszeniu o przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.wola-krzysztoporska.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy..

§ 3. Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, o którym mowa w § 1 w następującym składzie:

  • Kamil Madejczyk – Przewodniczący Komisji,
  • Bogusława Dziubecka – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Krystyna Kicińska – Członek Komisji

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami i wzorami dokumentów w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc zarządzenie dot. sprzedaży bramy garażowej(2) b 84 KB 67