Budowa kanalizacji w Krężnej, Kozierogach i Piekarkach już po półmetku

Kładzenie nakładki asfaltowej na drodze

Na drogach, w których poprowadzona została kanalizacja, kładzione są właśnie nakładki. Trwa realizacja ogromnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki w gminie Wola Krzysztoporska – w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zakłada ono wybudowanie około 11 km kanalizacji i kosztować będzie ponad 7 mln zł.

Obecnie (październik 2022) wybudowano już kanalizację sanitarną w miejscowościach Kozierogi, Piekarki, Krężna (droga gminna nr 110453E oraz działka drogowa nr 625). Wykonawca przystąpił do położenia nakładki asfaltowej. Wykonano ją już w Krężnej, a w Kozierogach przygotowywana jest podbudowa pod nakładkę. W trakcie jest także wyposażanie tłoczni ścieków.
Po wykonaniu tych prac i położeniu nakładki wykonawca przejdzie do drugiego etapu budowy, czyli kanalizacji sanitarnej na osiedlu w miejscowości Krężna.
Po wykonaniu inwestycji dostęp do sieci zyskać ma ok. 170 gospodarstw domowych.
Koszt tej inwestycji to dokładnie 7.464.219,47 zł (po uwzględnieniu robót dodatkowych polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni na dwóch 200-metrowych odcinkach). Jej realizacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota dofinansowania to ok. 6 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest na styczeń 2023 r.