Budynek komunalny przy Południowej przechodzi kompleksową termomodernizację

Obiekt przy ul. Południowej 2 w Woli Krzysztoporskiej zyskuje nowy wygląd, choć nie o wygląd tu przede wszystkim chodzi, a o głęboką termomodernizację dofinansowaną ze środków unijnych.

W budynku trwają prace termomodernizacyjne. Ocieplane są ściany budynku i stropy. Wymieniane są okna piwniczne i brama garażowa oraz grzejniki wraz z wyposażeniem ich w radiowe podzielniki kosztów oraz radiowy system odczytu. Zamontowane zostaną zawory termostatyczne i elektryczne podgrzewacze wody.
Modernizacja energetyczna tego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym umożliwi redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ale też znacznie poprawi warunki życia mieszkańców. Przypomnijmy, że z budynku korzystać będą 24 gospodarstwa domowe.

A wszystko to w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Południowej 2 w Woli Krzysztoporskiej poprzez jego termomodernizację”.
Całość kosztować będzie 472 tys. 858 zł, a dofinansowanie wyniesie 303 tys. 535 zł.
Prace mają się zakończyć w połowie sierpnia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.