Budynek komunalny w Gomulinie już po remoncie

Budynek komunalny w Gomulinie po remoncie

Remont budynku wielorodzinnego w Gomulinie (ul. Trybunalska 8) zakończony. Prace były częścią większego projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska”, na który gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości ponad 800 tys. zł.

Prace zakończyły się w kwietniu 2022 r. Co weszło w ich zakres? Dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek w Gomulinie wymagał ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic i fundamentowych. Wymienione zostały także okna mieszkań wraz z montażem nawiewników, okna piwnic i drzwi zewnętrzne. Ocieplony został stropodach.
W złym stanie była również istniejąca instalacja centralnego ogrzewania, została więc wymieniona, a prace polegały na montażu kotła na pellet, modernizacji instalacji CO i c.w.u., wymianie grzejników i montażu zaworów termostatycznych.
Na budynku zamontowane zostały kolektory słoneczne.
Całość prac budowlanych przy tym budynku kosztowała 398.520 zł, a dofinansowanie wyniosło 214.895 zł.
Remont budynku w Gomulinie jest częścią większego projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska”. W jego ramach zaplanowano także remont budynków komunalnych w Parzniewicach i Jeżowie (Dom Ludowy).
Cały projekt otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: Termomodernizacja budynków), a jego realizacja rozłożona jest na trzy lata 2020 – 2022. Po przeprowadzonych przetargach całkowity koszt prac budowlanych wyceniono na 1.420.915 zł. Koszty inwestora nadzoru dla tych trzech budynków dofinansowane zostały kwotą 13.113 zł, a całe wsparcie środkami unijnymi wyniesie 823.263 zł.
LOGO funduszy europejskich