Budżet na trudne czasy

Radni podczas sesji budżetowej

Gmina Wola Krzysztoporska ma już budżet na 2023 r. Radni uchwalili go 22 grudnia 2022 r. I choć nazywany jest budżetem na trudne czasy, to jednocześnie jest rekordowy pod względem kwoty zaplanowanej na inwestycje (ponad 32 mln zł) i środków, jakie gmina zdobyła ze źródeł zewnętrznych, by te inwestycje finansować (niemal 18 mln zł).

Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą, rosnące ceny energii, inflacja – z tym samorządy musiały się mierzyć w roku 2022. Jaki będzie rok 2023? W gminie Wola Krzysztoporska na pewno trudny, ale i bardzo ambitny, bo zaplanowano ponad 20 inwestycji. Większość z nich to przedsięwzięcia wieloletnie, które trzeba kontynuować bądź zakończyć. Aplikując w programach i konkursach, gmina pozyskała na ich realizację ze środków zewnętrznych aż 17.838.829 zł. Te najważniejsze dotyczyć będą dróg i kanalizacji, a także obiektów sportowych.

Niezwykle kosztowna (jak zawsze) będzie też oświata. Do niej gmina musi dołożyć z własnego budżetu 12.691.055 zł (licząc uzupełnienie subwencji oświatowej – 6.117.755 zł i pozostałe zadania własne: szkolne inwestycje, dowóz uczniów, utrzymanie przedszkola samorządowego, przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pomoc materialną dla uczniów – 6.573.300 zł). Jest to wzrost 2.602.695 zł (25,8%).

Bardzo szybko rosną też wydatki bieżące, szczególnie: energia elektryczna (250%), olej opałowy (100%), usługi i materiały to wzrosty często po kilkadziesiąt procent.

A oto najważniejsze liczby budżetu gminy Wola Krzysztoporska na 2023 r.

DOCHODY – 82.995.625,87 zł

– dochody bieżące – 65.056.796,72 zł;
– dochody majątkowe – 17.938.829,15 zł;

WYDATKI – 92.995.625,87 zł

– wydatki bieżące – 60.970.662.32 zł;
– wydatki majątkowe (INWESTYCJE) – 32.024.963,55 zł;

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Jak ocenia uchwalony budżet wójt Roman Drozdek?

– Czas jest trudny i czeka nas bardzo trudny budżet. A najgorsza trudność wynika z faktu, iż koszty bieżące wzrosły nam o ponad 6 mln zł. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – ogólna sytuacja na rynku i inflacja. To również przekłada się na wzrost kosztów inwestycji. A w budżecie zaplanowaliśmy wykonanie około 20 inwestycji na kwotę ponad 32 mln zł. Są to zadania rozpoczęte w 2022 r. i związane z dofinansowaniem. Można więc powiedzieć, że są tzw. zobowiązaniem, z którego wycofać się nie możemy. A te najważniejsze to przede wszystkim budowa kanalizacji – dostaliśmy tu dofinansowanie na budowę kolejnych odcinków w kierunku północnej części gminy. Ważną inwestycją jest budowa drugiego reaktora przy oczyszczalni, bo jeżeli zaczną spływać ścieki z północnej części gminy, ten obecny będzie niewystarczający. Również na budowę tego reaktora dostaliśmy dofinansowanie. To są zasadnicze inwestycje zapisane w budżecie. Oprócz tego przebudowy dróg – w tym przebudowy dróg powiatowych (droga powiatowa Siomki – Krzyżanów – tu trzeba będzie przygotować około 11 mln zł), przebudowa drogi Glina, ponadto wprowadziliśmy zadanie na przebudowę drogi powiatowej w Oprzężowie, jak również przebudowę drogi powiatowej na odcinku Laski – Parzniewice. Oprócz tego są mniejsze inwestycje związane z projektami dróg, które planujemy w przyszłości przebudować. Bardzo ważna jest droga zbiorcza od ronda na wysokości Kauflandu, która będzie obsługiwała tereny inwestycyjne (tu jesteśmy na etapie projektu, który kosztuje ok. 100 tys. zł). Ponadto budowa boiska wielofunkcyjnego w Gomulinie, na które mamy dofinansowanie. Generalnie są to więc inwestycje, na które mamy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i najzwyczajniej te inwestycje muszą być zakończone, bo są podpisane stosowne umowy.

Plany są ambitne, ale uważam, że uda się je zrealizować, o ile nie pogorszy się sytuacja na rynku, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy inflacja się zatrzyma, czy też będzie jeszcze wyższa. Natomiast kondycję budżetu mamy bardzo dobrą. W 2022 r. obniżyliśmy zadłużenie do 13,5 mln zł. To zadłużenie bardzo niskie w stosunku do strony dochodowej. Tak więc w ostateczności możemy jeszcze zadłużyć budżet na około 20 mln zł, natomiast nie będziemy chcieli tego zrobić (zaplanowany deficyt to 10 mln zł). Poza tym spora nadwyżka z 2022 r. będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na obniżenie deficytu. Ja upatruję większego zagrożenia w przypadku, gdybyśmy otrzymali kolejne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (bo tu jesteśmy bardzo aktywni). Jeśli takowe duże dofinansowanie byśmy uzyskali, to może pojawić się kłopot z tzw. własnym udziałem. Ale już rok 2024 klaruje nam się dobrze. Będziemy także nadal ograniczać wydatki bieżące (np. oszczędzanie energii na oświetleniu ulicznym).

Trzeba też pamiętać, że nasza strategia sięga na 5 – 10 lat do przodu. Już myślimy więc o kolejnych inwestycjach. Najważniejsza wydaje się kontynuacja budowy kanalizacji. Dzięki inwestycjom zapisanym na 2023 rok „dojdziemy” z kanalizacją do północnej części, czyli do Gomulina. To oczekiwanie na kolejne dofinansowanie dotyczy odcinka Gomulin – Majków Duży. To miejscowości bardzo zwarte i kanalizacja musi być tam wykonana jak najszybciej. Jest tam potrzebna kwota około 8 mln zł.

Realizacja budżetu będzie więc bardzo dużym wyzwaniem, jakiego w mojej karierze nie było, ale znając determinację swoją i współpracowników, całego Urzędu, na pewno damy radę – podsumowuje wójt Roman Drozdek.

Najważniejsze inwestycje w 2023 r. i ich szacowany kosztmaszyny drogowe podczas lania asfaltu

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski – 12.000.000 zł;
Przebudowa drogi gminnej Nr 110457E w miejscowości Glina w gminie Wola Krzysztoporska – 6.850.000 zł;
– Budowa zespołu boisk w m. Gomulin – 2.815.500 zł (w tym 1.265.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład);
– Modernizacja PSZOK w Woli Krzysztoporskiej – 2.045.621 zł;
– Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w miejscowości Oprzężów w gminie Wola Krzysztoporska – 2.000.000 zł;
– Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Oprzężów do miejscowości Gomulin1.818.292 zł (w tym 1.518.292 zł z RFPŁ);
– Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej –1.800.000 zł (w tym 1.500.000 zł z RFPŁ);
– Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki w gminie Wola Krzysztoporska – 1.163.000 zł (w tym 802.191 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
– Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w m. Bogdanów590.980 zł (w tym 490.980 zł z RFPŁ);
– Infrastruktura IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 156.946 zł;
Rozbudowa wodociągów – 150.000 zł;
– Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa drogi w m. Siomki – 80.000 zł;
– Modernizacja drogi Krzyżanów – Bujny (projekt) – 80.000 zł;
– Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej – 75.000 zł;
– Budowa drogi w m. Bujny, ul. Słoneczna (projekt) – 75.000 zł;
– Budowa drogi w m. Majków Duży na terenach inwestycyjnych (projekt) – 70.000 zł;
– Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Gomulinie – 50.000 zł;
– Budowa wodociągu w m. Bujny, ul. Graniczna – 30.000 zł;
– Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa – 21.323 zł;
– Budowa drogi w m. Stradzew (projekt) – 21.000 zł;
– Remont drogi powiatowej nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin (przygotowania do inwestycji zaplanowanej na 2024 r.) – 20.000 zł;
– Budowa drogi w m. Mąkolice (projekt) – 12.300 zł;
– Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł.