W Bujnach możesz zdobyć zawód!

Rolnik, leśnik, weterynarz, a nawet mechanik lotniczy – te i wiele innych zawodów można zdobyć w jedynej na terenie gminy Wola Krzysztoporska szkole średniej – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach.

Od czasu, gdy próg szkoły w Bujnach przekroczyli pierwsi uczniowie (od 1945 roku) wiele się zmieniło. Dziś, decydując się na naukę w niej, uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej, dzięki której absolwenci mają przed sobą szerokie perspektywy.

Nauka w szkole w Bujnach poszła w las! Nie dziwi to uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik. To kierunek dla miłośników przyrody chcących łączyć naukę z realizacją pasji, interesujących się profesjonalną opieką nad poszkodowanymi zwierzętami.

Technik weterynarii to kolejny kierunek, dzięki któremu uczniowie zgłębiają tajniki anatomii i fizjologii oraz hodowli i rozrodu zwierząt. Zajęcia prowadzą lekarze weterynarii w profesjonalnie wyposażonej pracowni zabiegowej. Zawód weterynarza nie należy do zawodów łatwych, ale stworzony został z myślą o tych, którym leży na sercu zdrowie zwierząt. Podawanie i dawkowanie leków znieczulających wymaga wiedzy i precyzji. Asystowanie przy operacjach pozwala pokonać obawy i wzbogaca doświadczenie.

Równie przyszłościowym zawodem w szkole jest technik architektury krajobrazu, który adresowany jest do młodych ludzi z wyobraźnią, zainteresowanych pięknem przyrody, chcących poznać tajniki projektowania, urządzania i kosztorysowania terenów zieleni.

Do gotowania trzeba mnóstwo cierpliwości, garść siły, łyżkę pomysłu i szczyptę pasji, a wszystko to przyprawione teorią – tak można określić naukę w technikum żywienia i usług gastronomicznych. To kierunek dla młodzieży kreatywnej, która cechuje się wrażliwością sensoryczną, a także poczuciem wyjątkowego gustu kulinarnego. Każdego dnia uczniowie odkrywają przyjemność gotowania.

Najstarszym zawodem w szkole jest technik rolnik. W trakcie czteroletniego kształcenia uczniowie poznają nowoczesne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, zasady racjonalnego gospodarowania, zarządzania, organizacji rynku rolnego i marketingu. Zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz wiedzę. Mogłoby się wydawać, że zawód rolnika jest w dzisiejszych czasach traktowany marginalnie. Jednakże chcąc uzyskać fundusze unijne do rozwoju gospodarstwa, wykształcenie rolnicze jest niezbędne. To już nie tylko wiedza z zakresu wykonywania głównych prac rolniczych, ale również znajomość upraw, dawkowania nawozów, rozróżniania szkodników czy stosowania środków chroniących uprawy.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkoły są między innymi kierunki: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ogrodnik, technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik pojazdów samochodowych czy technik ekonomista oraz technik logistyk będące klasami patronackimi Haering Polska Sp. z o.o., jednego z największych na świecie producentów wysokoprecyzyjnych detali toczonych dla przemysły samochodowego.

Ofertę edukacyjną szkoły poszerza liceum ogólnokształcące dla kandydatów do pracy w policji, na zawodowych żołnierzy oraz do pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Klasy te powstają przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim, z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, 25. Batalionem Logistycznym w Tomaszowie Mazowieckim oraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie „mundurówek” biorą udział w dodatkowych zajęciach, tj. edukacja policyjna, edukacja wojskowa, musztra, samoobrona, strzelectwo, pływanie, pierwsza pomoc. Poznają specyfikę pracy służb mundurowych uczestnicząc w prelekcjach prowadzonych przez pracowników policji, wojska i straży, biorą udział w szkoleniach przygotowanych przez 25. Batalion Logistyczny 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Uczniowie klas mundurowych za nietuzinkowe lekcje uznają zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki nim poznają techniki obezwładniania, kajdankowania. Zapoznają się również z bronią palną używaną przez policję oraz paralizatorami dopuszczonymi do użytku. Największą radość sprawia im jednak nabycie umiejętności potrzebnych do obezwładnienia groźnego przestępcy.

Zespół Szkół w Bujnach dba o podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, przygotowuje uczących się do aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy. W tym celu realizuje projekty unijne podnoszące kwalifikacje zawodowe, m.in. dzięki takim kursom jak: pilarz – drwal, kelner – barman, kelner – barista, florysta, prawo jazdy kat. B, obsługa wózków widłowych i kombajnów zbożowych. Dodatkowo prowadzi bezpłatne kwalifikacyjne kursy w zawodach: rolnik, ogrodnik, architekt krajobrazu, kucharz, florysta.

ZS CKP w Bujnach udowadnia, że szkoła to nie tylko nauka oraz obowiązki. W tym miejscu tętni życie, a o jego niezwykłości decydują przede wszystkim uczniowie. To oni rozwijają pasje, aktywnie uczestniczą w olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych, klubie turystycznym, w warsztatach artystycznych, w szkolnym klubie sportowym LUKS GRYF. Szkoła słynie również z turystyki.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia Zespołu Szkół, mimo zmian organizacyjnych i społecznych, niezmienione pozostały jej cele. To wszechstronne wykształcenie młodzieży, wysoki poziom kultury osobistej uczniów, wychowanie według uniwersalnych zasad etyki, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów pochodzących z różnych środowisk, partnerska współpraca z rodzicami, rozwijanie patriotyzmu i zacieśnianie więzi z małą ojczyzną.