W Bujnach oddawali krew

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach miała miejsce zbiórka krwi.

Uczniowie szkoły 8 listopada oddawali krew w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie”. W akcji wzięło udział 19, a krew oddało 14 uczniów, co pozwoliło zebrać 6220 ml krwi.
Wszystkim uczestnikom akcji dziękuje opiekun Szkolnego Koła PCK i HDK Dominika Skulimowska.